To content (skip navigation)

Obóz Muzyczny

 ZAPISY NA OBÓZ MUZYCZNY 2019

szczgóły na stronie:

www.obozmuzyczny.pl

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie kierownik wycieczki, wychowawcy kolonijni oraz instruktorzy ze Szkoły Muzycznej YAMAHA.

 Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia w sekretariacie szkoły YAMAHA osobiście lud drogą mailową - konin@yamahaszkola.pl

 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Muzycznej YAMAHA tel. 606 433 170

Cena całkowita:PLN/os  1790,00  zł. SZCZEGÓŁY W SEKRETARIACIE.