To content (skip navigation)

Nasz Talent

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "NASZ TALENT"

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. rozwój i promocja edukacji artystycznej,
  2. wspieranie rozwoju talentów artystycznych,
  3. wymiana doświadczeń z instytucjami kultury w kraju i za granicą,
  4. organizacja interdyscyplinarnych projektów artystycznych i edukacyjnych,
  5. popularyzacja różnych form kultury polskiej i światowej,
  6. badanie wpływu edukacji artystycznej na rozwój człowieka.

 

STATUT